Textilipari leírások

Rövidáru

Kezdés

A jobb tűt szúrjuk elölről hátrafelé a bal tűn lévő szembe, majd a rövidáru szálat húzzuk át, s vegyük át a szemet a jobb tűre. A fordított szemeket a munka visszáján az első sorban egyszerűen csak leemeljük, vagyis elölről hátrafelé beleszúrjuk a jobb tűt a szembe, s a szemet átemeljük. A rövidáru szálat a tű előtt vezetjük tovább. A következő három sorban egy sima, egy fordítottat kötünk. A harmadik sor után lecseréljük a tűt, majd a passzét a kívánt magasságig kötjük. Az olasz passzéval lehet legszebben elkezdeni és befejezni egy munkát. A passzé gépi kötés hatását kelti, és különösen rugalmas.

A mutatóujjban tartott rövidáru szál a hüvelykujjból vezető rövidáru szál alatt van. A tűt vezessük a mutatóujj felett, majd a rövidáru szálat a hüvelyk- és a mutatóujj között húzzuk felfelé. A hüvelykujj rövidáru szálát-hurkot készítve húzzuk hátrafelé, a mutatóujjból jövő rövidáru szálon át. Kész is a fordított szem! A hármas ponttól ismételjük a munkát, míg a kívánt szemszámot elérjük. A sima és fordított szemeket rövid gyakorlás után már könnyen felismerjük. Nem tudunk egymás után két sima vagy két fordított szemet felszedni a tűre. Ha még bizonytalanok vagyunk a sima és a fordított szemek megkülönböztetésében, jegyezzük meg, hogy a szélszem utáni első szemet simán vagy fordítottan kötöttük-e le. Az első sorban a munka visszáján sima szemeket simán kössük le.

Olasz passzé - két sima, két fordított

Vessük át a rövidáru szálat az egyik kötőtűn, a hátsó rövidáru szálat hagyjuk kb. háromszor olyan hosszúra, mintakötés szélessége. Keresztezzük a rövidáru szálat a tű alatt úgy, hogy a hátsó rövidáru szálat húzzuk előre, az elöl lévő rövidáru szál elé. A keresztezés alatti rövidáru szálat tekerjük a hüvelykujjunk köré, a felsőt pedig a mutatóujjunkra. A hurkot helyezzük a tűvel a bal kezünk mutató- és hüvelykujja közé, az alsó rövidáru szálat pedig a hüvelyk és a mutatóujj között átvezetve tekerjük előrefelé a hüvelykujjra. A rövidáru szálat szorítsuk le a középső ujjunkkal. A felső rövidáru szálat tekerjük a két ujj között a mutatóujjunkra, majd a hüvelyk- és mutatóujj között hozzuk előre, a tenyér irányába. A rövidáru szálat szintén szorítsuk le a középső ujjal.

A hurkokat jobb kezünk hüvelyk és mutatóujjával tartsuk a kötőtűn.

Ha először az alsó, hüvelykujjban vezetett rövidáru szállal készítjük el a hurkot, a szélszem mellett mindig sima szemet kapunk. Ha fordított sorrendben haladunk, és először a mutatóujjra tekerjük a rövidáru szálat,a szélszem utáni első szem fordított lesz. A tűt vigyük a hüvelykujjunkból induló rövidáru szál alatt hátra, majd a rövidáru szálat húzzuk fel a hüvelyk- és a mutatóujj között. A tűt vezessük el a mutatóujjban tartott rövidáru szál felett, majd egy hurkot képezve húzzuk előre a másik rövidáru szál alatt. A szélszem melletti első szem sima szem lesz. A mutatóujjban tartott rövidáru szála hüvelykujjból vezető rövidáru szál alatt van. A tűt vezessük a mutatóujj felett, majd a rövidáru szálat a hüvelyk- és a mutatóujj között húzzuk felfelé. A hüvelykujj rövidáru szálát-hurkot készítve húzzuk hátrafelé. Kész is a fordított szem!

Ismételjük a mintát a addig, míg a kívánt szélességet el nem érjük. A sima és fordított szemeket rövid gyakorlás után már könnyen felismerjük, különben sem tudunk egymás után két sima vagy két fordított szemet felszedni a tűre. Ha még bizonytalanok vagyunk a sima és a fordított szemek megkülönböztetésében, jegyezzük meg, hogy a szélszem utáni első szemet simán vagy fordítottan kötöttük-e le.

Az első sorban a munka visszáján a sima szemeket simán kössük le.

A jobb tűt szúrjuk elölről hátrafelé a bal tűn lévő szembe, majd a rövidáru szálat húzzuk át, s vegyük át a szemet a jobb tűre. A fordított szemeket az első sorban leemeljük, vagyis elölről hátrafelé beleszúrjuk a jobb tűt a szembe, s a szemet átemeljük. A következő három sorban egy sima egy fordítottat kötünk. A negyedik sortól kezdve két sima, két fordítottat kötünk. Az első sima szemet simán kötjük le, a következő fordítottat átemeljük, a rövidáru szál a szem előtt marad, majd a következő simát elölről. A rövidáru szálat ugyanúgy vezetjük át a jobb tűre, mint a sima kötésnél, a lekötött sima szemet azonban a bal tűn hagyjuk. A következő fordított szemet az előzőekben lekötött sima szem előtt kötjük le fordítottan, majd mindkét szemet átvesszük a jobb tűre. A következő szemet fordítottan kötjük le. Így alakul ki a sorban a két sima, két fordított minta. Cseréljük le a kötőtűt fél számmal vastagabbra, majd kössük a passzét a kívánt szélességre.

Kezdés harisnyakötő tűkkel

Körkötéssel készülő darabok, például zoknik, kesztyűk, sálak készítéséhez öt egyforma vastagságú és egyenlő hosszúságú kötőtűre van szükség. Szedjük fel az egyik tűre a szükséges szemszám negyedét, például, ha 44 szemmel akarunk dolgozni, akkor pontosan 11 szemet. Az első tű közvetlen folytatása¬ként a másodikra szintén szedjünk fel 11 szemet. A két tű között a rövidáru szál lehetőleg ugyanolyan hosszú legyen, mint egy-egy tűn a szemek között. Szedjük fel a szükséges szemeket egyenletesen elosztva a négy tűre. Rakjuk a tűket kör alakba úgy, hogy valamennyi tűn a sima szemek legyenek a munka színén. A felszedett utolsó szemhez kapcsolódva az első tűn lévő szemeket az ötödik tű segítségével lekötjük. Így ismét lesz egy szabad tűnk, amivel a szemeket leköthetjük.

Ezzel a módszerrel olasz passzét is köthetünk: valamennyi szemet felszedjük egy fél milliméterrel vékonyabb tűre, az első sor lekötésével elosztjuk a szemeket négy tűre. A sima szemeket simán kötjük le, a fordítottakat leemeljük így,hogy a rövidáru szálat a szemek előtt visszük tovább. A végén alakítjuk ki az összefüggő kört. Az első kör készítésénél a sima szemeket fordítottan emeljük le, miközben a rövidáru szálat a szem mögött vezetjük tovább. A fordított szemeket fordítottan kötjük le. Ismételjük meg a sort úgy, hogy a sima szemeket simán kötjük le. Normál vastagságú tűvel folytassuk a passzét. A kizárólag sima szemekből vagy sima szerek alapmintájából készített kötést mindig a színén fejezzük be. A szélszemet simán leemeljük, a következő szemet pedig simán lekötjük. A bal kötőtűt szúrjuk balról jobbra a szélszembe, majd az első szemet húzzuk át a másodikon. Az áthúzott szemet csúsztassuk le a tűről. A következő szemet kössük le simán, majd a jobb tűn lévő első szemet ismét húzzuk át a másodikon. Mindaddig folytassuk, míg valamennyi szemet leláncoljuk. Az utolsó szemnél hagyjunk rá kb. 15 cm-t, majd vágjuk el a fonalat, és húzzuk át a szemen.

Ez a leláncolási, befejezési mód a legelterjedtebb, tanfolyamokon is ezt tanítják. Szélek kialakítására különösen alkalmas. Hajtókák és nyakkivágás esetében az ún. olasz leláncolás ajánlott.

Befejezés

Befejezés áthúzással

Csak fordított vagy nagyrészt fordított kötéssel készített mintákat fordított szemekkel láncolunk le. Lustakötést a visszáján láncolunk le sima szemekkel.

Befejezés a szemek lekötésével

Ez a fajta leláncolási mód nem annyira rugalmas, így például zsebszélek, gomblyukak stb. kialakításánál használjuk, hiszen ebben az esetben nem kell tágulniuk.

A bal tűn található két első szemet kössük le egyben. Ugyanúgy, mint a sima kötésnél, szúrjunk jobbról balra mindkét szem hátsó részéhe, majd a két szemen húzzuk át a rövidáru szálat.

Miután a rövidáru szálat mindkét szemen áthúztuk, helyezzük vissza a jobb tűn kialakuló szemet ismét a bal kötőtűre. A jobb tűvel ismét húzzuk át a rövidáru szálat simán a következő két szemen. Addig folytassuk a munkát, míg valamennyi szemet le nem láncoljuk. A végén vágjuk le a fonalat kb. 1 S cm távolságban, majd hurkoljuk át a rövidáru szálat.

Hasznos tudnivalók

A gyapjút birkanyírással nyerik az egészséges állatoktól. A gyapjú finomságát többek között a birka fajtája határozza meg. Az egyik legjobb minőségű gyapjú a hat hónapos birkák első nyírásából nyerhető. Nyírás után a gyapjút négy minőségi kategóriába sorolják. Kíméletes tisztítási folyamat során távolítják el a szennyeződéseket és a zsírt (lanolint). A rövidáru szálakat ezután speciális szövési technológiával finom, volumenizélt gyapjúvá sodorják. A kézi szövött gyapjú nagyon ritka. A gyapjú kb. saját tömegének egyharmadát képes folyadék formájában magába szívni anélkül, hogy vizes tapintásúvá válna. Hőszigetelő képessége is jó, ez különösen a téli ruházkodás esetében előnyös.

A varrótűvel húzzuk át a rövidáru szálat az első fordított szemen jobbról balra. Húzzuk meg a rövidáru szálat, és ejtsük le a szemet a tűről. Szélek és nyakkivágás befejezésére kiváló az ún. olasz leláncolási mód. Ne riadjunk vissza a szokatlanmódszertől, az eredmény mindenképpen megéri. A leláncolás előtti utolsó két sorban fél számmal, vékonyabb kötőtűvel dolgozzunk, mint a kötés többi részén.

Szúrjuk át a tűt az előzőleg leláncolt sima szemen keresztül jobbról balra. A kötőtűn lévő következő szemen (mindig sima szemnek kell lennie) keresztülhúzzuk át a fonalat a varrótű segítségével.

Figyeljünk arra, hogy a rövidáru szálat mindig a szem közepén húzzuk át, és ne akasszuk be a már lekötött szemek rövidáru szálába. A vezető szálból készített hurkot hízzuk át a másik rövidáru szálon, majd a hüvelykujjunkat húzzuk, ki a rövidáru szálból a szemet a tűk alatt húzzuk meg, így rögzítsük a két rövidáru szálat.

Ismét helyezzük a két kötőtűt a hüvelyk- és a mutatóujjunk közé: a rövidáru szál (a tű irányából) keresztezi a másik, hüvelykujj köré tekert rövidáru szálat. A kötőtű hegyével szúrjunk a hüvelykujj felőli rövidáru szál alá, majd a vezető szálat (mutatóujj felőli rövidáru szál) hízzuk át a hurkon. Ismét húzzuk ki a hurokból a hüvelykujjunkat, majd ezt a szemet is rögzítsük a két tűn. Hasonlóképpen folytassuk a szemek felszedését mindaddig, míg a kívánt szélességet el nem érjük. El is készültünk a kezdősorral! A kezdősor felszedéséhez mindig két tűt használjunk, így lesznek a szemek kellően rugalmasak. Végül az egyik tűt óvatosan húzzuk ki a szemek láncolatából. A kereszthurok készítésénél ügyeljünk arra, hogy a csomókat minden szem alatt alaposan húzzuk meg, így szép, egyenletes szélt kapunk.

Kezdés

Szemeit felszedése láncolással

Mérjük rá a rövidáru szálra a kívánt szélesség háromszorosát. Ezen a ponton készítsünk egy hurkot, az alsó rövidáru szálat szedjük fel egy kötőtűvel, majd húzzuk felfelé (a). Mindkét rövidáru szálat húzzuk feszesre a kötőtű alatt, s már kész is a kezdőszem a hüvelyk- és a mutatóujjunk közé. A kezdőszembe öltsünk a másik kötőtűvel. A mutatóujjon átvetett rövidáru szálat a tűvel húzzuk át a kezdőszemen. Készítsünk laza hurkot, melyet fűzzünk a bal kezünkben lévő tűre, majd öltsünk a szembe.

Minden egyes hurok kialakítása után húzzuk feszesre a rövidáru szálakat a tű alatt. Munka közben a hüvelyk-, illetve mutatóujjunkkal folyamatosan tartsuk szorosan az utolsó csomót. Ezzel a módszerrel szedjük fel az összes szemet. A tűt a kezdőszemmel fogjuk a bal kezünkbe, a fonal rövidebb végét a csomó alatt szorítsuk a hüvelyk-, illetve a középső ujjunk közé. A fonal hosszabbik végét vessük át a mutatóujjon, majd ezt is szorítsuk. Az ábrán látható a kész kezdősor. Alkalmas passzé nélküli pulóverek elkezdésére és a széleken történő szaporításra. A kezdősor lesz a munka színe, az első lekötött sor pedig a visszája.

Olasz leláncolás - egy sima, egy fordított

A leláncolás megkezdése előtt kössünk két sort olasz módon a munka kezdésénél ismertetett mintával, vagy is sima szemekre sima szem kerüljön. Maga a leláncolás sokkal inkább nevezhető elvarrásnak. Tompa hímzőtűre van szükség a művelethez. Először vágjunk le egy kb. háromszor akkora hosszúságú fonalat, mint a leláncolás hossza. Fűzzük be a fonalat a tűbe, és jobbról balra haladva kezdjük a műveletet. Ha a szélszem melletti első szem sima szem, húzzuk át a varrótűt mindkét szemen jobbról balra haladva. Húzzuk a rövidáru szálat feszesre, de ügyeljünk arra, hogy ne ráncoljuk össze az anyagot. (Ha a szélszem melletti első szem fordított, csak a szélszemen húzzuk át a tűt.) A kötőtűn lévő első fordított szemet pedig balról jobbra emeljük le a varrótű segítségével. Az utolsó két sor fordított szemeit fordítottan emeljük le, a rövidáru szálat a leemelt szem előtt vezetjük el.

Olasz leláncolás -- két sima, két fordított

A bal tűn lévő következő fordított szemet fordítottan lekötjük, majd mindkét szemet leejtjük a tűről. Addig folytassuk, míg valamennyi szemet egy sima, egy fordított mintával lekötjük. A kötőtűt cseréljük le egy fél számmal vékonyabb tűre, s ezzel kössük a következő két sort. Sima szemre simát kössünk. A rövidáru szálat a sima szemen keresztül húzzuk át a jobb tűre, míg a szem a bal tűn marad. Ebben a két sorban a fordított szemeket fordítottan emeljük le, a rövidáru szálat mindig a leemelt szem előtt vezetjük tovább. A két sor befejezése után vágjunk le egy, a kötés szélességénél háromszor hosszabb fonalat.

A fordított szem melletti sima szembe öltsünk a kötőtűvel, és simán kössük le.

Nőzzük be a rövidáru szálat egy tompa hímzőtűbe. Húzzuk át a rövidáru szálat jobbról balra a szélszemen, majd ejtsük le a szemet a kötőtűről. A következő, sima szemen keresztül szintén húzzuk át a varrórövidáru szálat, majd szintén ejtsük le a szemet. Hízzuk feszesre a rövidáru szálat. (Az olasz leláncolásnál mindig fordított szemmel kezdjünk. Balról jobbra húzzuk át a rövidáru szálat a varrótűvel a fordított szemen.) Az előző, már leláncolt sima szemen húzzuk át jobbról balra a rövidáru szálat. Közben a varrótűt csúsztassuk a kötőtűn lévő következő sima szembe. Ügyeljünk arra, hogy a varrótűt ne akasszuk a rövidáru szálba, hanem mindig a hurkon keresztül húzzuk át.

Öltsük a rövidáru szálat a kötőtűn lévő első fordított szembe jobbról balra. Húzzuk át a rövidáru szálat, majd a sima és a fordított szemet egyszerre ejtsük le a tűről. Húzzuk feszesre a rövidáru szálat, a szegély legyen egyenletes. Valamennyi szemet láncoljuk le a fenti három lépésben, majd varrjuk el a rövidáru szálat. Ha a szegélyt két sima, két fordított mintával kötöttük, célszerű ezzel a módszerrel végezni a leláncolást. Mindössze az utolsó három sort kell megfelelően előkészíteni.

Kötésminták

Sima kötés

A jobb kötőtű segítségével húzzuk át a rövidáru szálat hátulról előre a szemen. Áthúzás közben engedjük le a szemet a bal tűről. A lekötött szem a művelet végén, a jobb tűn található. Sima kötés: színén sima, visszáján fordított. Kössük le a szélszemet. Öltsünk a jobb tűvel a szélszem melletti első szembe balról jobbra. A tű hegyét vezessük a rövidáru szál mögött jobbról halra. Lustakötés: színén és visszáján is csak sima szemeket kötünk.

Kössük le a szélszemet. Helyezzük a rövidáru szálat a tű elé, majd a jobb tűvel jobbról balra szúrjunk a bal tűn található első szembe. A jobb tű hegyét vigyük a rövidáru szál balról jobbra, majd a rövidáru szál mögé.

Fordított kötés: színén fordított, visszáján sima szemeket kötünk.

Fordított szemek

A rövidáru szálat tekerjük a jobb tű köré, majd húzzuk át a hurkot hátrafelé. Közben ejtsük le a már lekötött szemet a bal tűről. A művelet végén a szem a jobb tűn van.

Fogyasztásnál, szaporításnál és bizonyos minták esetében a sima és a fordított szemeket keresztezve kötjük le. A lekötött szemek így csavarva kerülnek a jobb tűre. Csavart sima szem esetében szúrjuk a tűt a szem tű mögötti rövidáru szálába jobbról balra, majd a rövidáru szálat ugyanúgy húzzuk át, mint a sima kötésnél. Húzzuk át a szemet a jobb tűre.

Csavart fordított szemnél vezessük a rövidáru szálat a bal tű elé. A jobb tűvel szúrjunk a szembe a tű mögött, balról jobbra. A rövidáru szálat tekerjük a tűre, mint fordított kötésnél, majd húzzuk át a rövidáru szálat hátrafelé. Emeljük át a szemet a jobb tűre.

Passzélc

Szedjük fel a szemeket tetszés szerint kereszthurokkal, olasz passzéval, láncolással vagy horgolótűvel. A munka visszáján kössük le a sort 1 sima, 1 fordított mintával. A további sorokban simára simát, fordítottra fordítottat kötünk. Ez a passzé összeugrik, a fordított szemek szinte nem is látszanak. Két sima, két fordított. Szedjük fel a munkához szükséges szemeket tetszőleges módon. A munka visszáján az első sorban kössünk 2 sima, 2 fordítottat. A továbbiakban simára simát, fordítottra fordítottat kötünk. Ha a passzét vékony fonalból készítjük, meglehetősen összeugrik, vastagabb fonalak esetében a fordított szemek is jól látszanak.

Lustakötés

Szedjük fel a szemeket kereszthurokkal vagy láncolással. A szemeket a munka színén és visszáján is simán kötjük le. Ez a passzé nem rugalmas, ugyanolyan széles marad, mint a kötés további része. Ha nincs szükségünk rugalmas passzéra, a lustakötés nagyon mutatós. Lehetőleg egyszerű mintát válasszunk hozzá.