Textilipari leírások

Méteráru

Passzé mintaváltással

Kereszthurokkal vagy láncolással szedjük fel a méteráru szemeket. Sima kötéssel haladjunk kb. 4 cm magasságig, majd a munka színén kössünk egy fordított sort. Fordított kötéssel folytassuk a munkát a kívánt magasságig. Hajtsuk ketté a passzét a fordított sor mentén, majd stoppoló tűvel varrjuk el a szálat.

Egy sima, egy fordított

Ezt a passzét főleg kabátok és pulóverek kötéséhez használjuk. Nem túl rugalmas, viszont nagyon strapabíró. Szedjük fel a méteráru szemeket, majd kb. 3-4 cm magasságig kössünk simán. A munka színén kössünk egy lyuksort: a szélméteráru szem melletti első méteráru szemet kössük le simán, egy ráhajtás után kössünk le együtt két sima méteráru szemet. Ismét hajtsunk rá, majd kössünk össze két méteráru szemet, s folytassuk addig, míg a sor végére érünk.

Passzék

Hullámos széllel

A kész lyuksoros minta látható. Ennek a sornak a magasságában hajtsuk a visszájára a munkát.

Tompa varrótűvel egyenlő távolságban rögzítsük a passzé szélét a munka visszáján. Mindig teljes méteráru szemet szedjünk fel, ne csak a szál egy darabját.

  • Szélméteráru szemek
  • Varrott szél
  • Láncszél
  • Csomós szél

Ez a legelegánsabb a szélméteráru szemek közül, mert a szegély sem lesz vastagabb, mint maga a kötésminta. Azoknál a daraboknál mindenképpen ezt használjuk, ahol még külön szegélyt akarunk készíteni. A munka színén az első és az utolsó méteráru szemet mindig simán kössük le, a visszáján pedig mindkét szélméteráru szemet fordítottan. Ez a változat a legelterjedtebb. A szél szemek meglehetősen vastagok és kidudorodnak. Minden sor elején az első méteráru szemet keresztezve, simán kötjük le, vagyis a méteráru szem hátsó részébe öltünk jobbról balra, majd a szálat ugyanúgy húzzuk át, mint sima kötésnél. Minden sor utolsó méteráru szemét fordítottan emeljük le, miközben a szálat a méteráru szem előtt vezetjük el. Lustakötésnél használjuk, az egyik szélméteráru szemet kötjük le. Ha később pántot akarunk kötni, egyszerűen csak felszedjük és lekötjük a méteráru szemeket. Minden sorban az első méteráru szemet leemeljük, az utolsót pedig simán lekötjük.

Szélméteráru szemek Svájci szélméteráru szemek

Vékony gyapjúszálból készített

Patentkötéssel készített részekhez is alkalmas, ha a darabokat össze akarjuk állítani.

Minden sorban az első és az utolsó méteráru szemet fordítottan kötjük le.

Patentminta széle

Olyan, patentkötéssel készített darabokhoz illik, melyeket később nem akarunk összevarrni. Valamennyi sorban az első és az utolsó három méteráru szemnél a sima méteráru szemeket simán kötjük le, a fordított méteráru szemeket pedig leemeljük úgy, hogy a szálat a munka előtt vezetjük el.

Hasznos tudnivalók

A legnemesebb fonalakat állati szőrből készítik. A moher- és kasmír¬szálakat kecske-, az angórát nyúl, valamint teve-, alpaka- és lámaszőrből. Figyeljünk a jelölésekre: a drága alpaka szőr teljesen más, mint az erős, tépett szőr. Ezeket a szőröket gyakran birkagyapjúval, ritkábban pamuttal keverik. Így, mind tulajdonságában, mind küllemében más-más fonalakat állítanak elő. Kevert szálakat a pamut- és gyapjúszálakba kevert szintetikus anyagokkal (pl. poliakril vagy poliészter) is előállítanak. Így a gyapjú kevésbé csomósodik össze, és könnyebben tisztítható. A viszkózt is a szintetikus alapanyagok közé soroljuk, bár növényi eredetű.

Szaporítás

Szaporítás a széleken

Ezzel a módszerrel a munka szélén, pl. az ujjaknál szaporíthatunk.

A szélméteráru szemet lekötjük, az első méteráru szemet simán lekötjük. A lekötött méteráru szem a bal tűn marad.

Ennek a méteráru szemnek a hátsó részébe öltünk jobbról balra, majd simán csavarva kötjük le a méteráru szemet,s leengedjük a bal tűről. A szaporítást a munka másik végén ugyanebben a sorban végezzük, vagyis a szélméteráru szem előtti méteráru szemet egyszer simán, egyszer pedig csavart simán kötjük le. Ha a munka visszáján szaporítunk, a méteráru szemeket fordítottan, illetve csavart fordítottan kötjük le. Szaporítás az előző sor keresztszálából. Ezt a módszert leginkább akkor használjuk, ha a sorban egyenletesen elosztva több méteráru szemet akarunk szaporítani.

A jobb tűvel jobbról hátulról balra előre öltünk az előző sor keresztszálába, majd a szálat felfelé húzzuk. A keresztszálat a bal tűre csúsztatjuk, majd a méteráru szemet csavart simán kötjük le. (Ha a munka visszáján szaporítunk, a méteráru szemet fordítottan, illetve csavart fordítottan kötjük le.) Szaporíthatunk lyukmintával is: a bal tűvel húzzuk fel az előző sor keresztszálát, majd a méteráru szemet simán kössük le.

Szaporítás méteráru szemfelszedéssel

A jobb tű a méteráru szemben marad, és áthúzzuk a következő hurkot. Addig ismételjük, míg a kívánt méteráru szemszámot el nem érjük. Ezzel a módszerrel akkor dolgozunk, ha sor végén vagy sor elején több méteráru szemet akarunk szaporítani. Vegyük a tűt a bal kézbe, mintha a következő sort akarnánk lekötni. A jobb tűvel öltsünk az első méteráru szembe így, mint sima kötésnél, majd hurkot képezve hízzuk át a szálat. Ez a hurok lesz a szaporított méteráru szem, melyet jobbról balra megtekerve a bal tűre helyezünk. A szálat húzzuk feszesre.

Szaporítás a középméteráru szem két oldalán

Ha pl. szegélyek kialakításánál több soron keresztül ugyanazon a helyen akarunk szaporítani, ezzel a módszerrel dolgozunk. Haladjunk a megfelelő mintával a sor középső méteráru szeméig (mindig sima méteráru szem legyen). A középső méteráru szem előtt hajtsunk rá, majd a középméteráru szemet simán kössük le. Készítsünk a méteráru szem után egy újabb ráhajtást, majd kössük tovább a sor mintáját. A munka visszáján a ráhajtást mindig fordítottan kötjük le. Ha a ráhajtásokat csavart fordítottan kötjük le, nem alakul ki a lyuksor.

Bordás mintában

Ha a minta egy sima, egy fordított ritmusát meg akarjuk tartani, pl. körgallér kötésénél, mindig két méteráru szemet szaporítsunk egyszerre. Balról jobbra öltsünk a sima méteráru szem első tagjába. A szálat-hurkot képezve húzzuk előre, a méteráru szem a tűn marad. A méteráru szem hátsó részéhe öltünk, s áthúzzuk a szálat. Engedjük le a méteráru szemet a bal tűről. A jobb tűn egy sima és egy fordított méteráru szemet kapunk. Mivel a minta szerint egy fordított méteráru szem következik, egy sima méteráru szemet még szaporítanunk kell. Húzzuk fel az előző sor kereszt¬szálát a jobb tűvel, majd csavarva vegyük át a bal tűre. Oltsunk a méteráru szem hátsó tagjába jobbról balra, vagyis csavart simán kössük le a méteráru szemet.

Patentmintában

Patentmintánál minden negyedik sorban szaporíthatunk két-két méteráru szemet, a széltől számított harmadik méteráru szem előtt, illetve után.

Hátulról a negyedik méteráru szembe öltsünk jobbról balra, majd a szálat a fordított kötéssel azonos módon vezessük tovább. A méteráru szem maradjon a kötőtűn. A jobb tűvel öltsünk ugyanennek a méteráru szemnek a hátsó részébe, majd a szálat-hurkot képezve húzzuk át a méteráru szemen. Közben engedjük le a méteráru szemet a bal tűről. Ha a minta szerint az első méteráru szem sima, akkor ugyanazt a méteráru szemet kétszer kötjük le, először csavart simán, majd fordítottan.

Fogyasztás a széleken Fogyasztás a szélen belül

Jobb szélen: jobbról balra öltsünk a szélméteráru szem és a következő méteráru szem hátsó tagjába, majd húzzuk át a szálat a két méteráru szemen. Így két méteráru szemet simán egyben kötünk le. Bal szélen: az utolsó méteráru szemet és a szélméteráru szemet simán egyben kötjük le. Jobb szélen: a szélméteráru szem után két méteráru szemet simán kötünk le, a következő méteráru szemet leemeljük, a következőt simán lekötjük, majd áthúzzuk a leemelt méteráru szemet. Bal szélen: hátulról a negyedik és a harmadik méteráru szemet simán egyben kötjük le. Két sima méteráru szem, majd a szélméteráru szem következik.

Bordás minta szélén

A leemelt méteráru szemet húzzuk át a két összekötött méteráru szemen. A munka bal szélén a szélméteráru szem előtti utolsó három méteráru szemet fordítottan egyben kötjük le, majd a szélméteráru szem következik. Egy sima, egy fordított minta esetén minden negyedik sorban fogyasztunk két-két méteráru szemet. A szélméteráru szem mellett emeljünk le egy sima méteráru szemet, majd a következő két méteráru szemet kössük le simán egyben.

Patentminta szélén

Jobb szélen: szélméteráru szem, egy sima, egy fordított, a következő méteráru szemet egy ráhajtás után simán leemeljük, majd a következő két méteráru szemet simán egyben kötjük le. Végül a leemelt méteráru szemet áthúzzuk a lekötött méteráru szemeken.

Bal szélen: folytassuk a munkát, míg a tűn a szélméteráru szemmel együtt hat méteráru szem marad. A következő három méteráru szemet (egy sima méteráru szem ráhajtással, egy fordított, egy sima méteráru szem ráhajtással) simán egyben kötjük le. Az utolsó két méteráru szemet (egy sima, egy fordított) és a szélméteráru szemet is lekötjük. A visszáján a patentmintának megfelelő ritmusban kötjük le a méteráru szemeket.

Gomblyukak

Vízszintes gomblyuk

A lyuk mérete mindig a gomb nagyságától függ, de általában elegendő három méteráru szemmel dolgozni. A gomblyuk helyénél függesszük fel a kötést, és láncoljuk le a következő három méteráru szemet. Így a gomblyuk széle nem nyúlik ki. Fordítsuk meg a munkát, a bal tű utolsó méteráru szemébe öltsünk balról jobbra, húzzuk át a szálat, majd a hurkot csavarva helyezzük a bal tűre. A kötőtű a hurokban marad, s át is húzhatjuk a következő hurkot. Szedjünk fel három méteráru szemet ezzel a módszerrel, ismét fordítsuk meg a munkát, majd kössük le a méteráru szemeket. A munka visszáján a mintának megfelelő ritmusban kötjük le a méteráru szemeket. Vízszintes gomblyukat két sorban is kialakíthatunk: láncoljunk le három méteráru szemet a megfelelő helyen, majd folytassuk a kötést a sor végéig. A következő sorban a három leláncolt méteráru szem fölött a fent leírt módon felszedünk három méteráru szemet, s tovább folytatjuk a kötést.

Függőleges gomblyuk, Kerek gomblyuk

Osszuk két részre a munkát egy sima és egy fordított méteráru szem között azon a ponton, ahol a gomblyukat fogjuk kialakítani. A bal és a jobb oldalt külön-külön kötjük tovább. A jobb oldallal kezdjük, s a gomblyuk hosszának megfelelő magasságig folytatjuk a munkát, majd elvágjuk <1 szalut. A hal oldalon ugyanennyi sort kötünk, egy szélméteráru szemet szaporítunk, így a minta méteráru szemszáma változatlan marad. A gomblyuk fölött egyben kötjük tovább a két különválasztott részt, a szaporított szélméteráru szemet a jobb oldali rész első méteráru szemével fordítottan egybekötjük. Csak kis gombokhoz alkalmas, hiszen tulajdonképpen csak egy kis lyukat készítünk. Folytassuk a munkát a lyuk magasságáig. Hajtsunk rá, majd a következő két méteráru szemet egyben kössük le. A munka visszáján a ráhajtást fordítottan kössük le. Az említett három módszer a legelterjedtebb. Mindig a gomb mérete alapján válasszunk közülük. A kötött gomblyukak előnye, hogy utólag nem kell körbeslingelni őket.

Rövidítés, hosszabbítás

Főleg gyerekkabátok és pulóverek esetében gyakori, hogy a minta még szép, ám az ujjak már rövidek, vagy a passzé megnyúlt. Egyszerű a megoldás, hozzá kell toldani.

Ha maradt fonalunk, ez nem okoz problémát, de bontott fonalat, kiegészítő színeket és teljesen más színű fonalakat is felhasználhatunk a toldáshoz. Felújíthatjuk a kötött holmit egyszerűen úgy, hogy új passzét kötünk az ujjakhoz, a nyakkivágáshoz és a derékrészhez. A kinyúlt szegélyeken is javíthatunk, ha lentről felfelé visszabontjuk a kötés egy részét, majd újrakötjük. A kihúzott szálat vágjuk el szorosan a kötés mellett. Óvatosan húzzuk meg a szálat a munka szélén, és bontsuk le, majd egy tűre szedjük fel a méteráru szemeket. A szálat mindig újból húzzuk meg, vágjuk le, míg valamennyi méteráru szemet felszedjük a tűre. Bontsuk fel a passzét, majd a fonalat szorosan tekerjük fel. A passzé felett 2 cm-rel vágjuk be a szélméteráru szemet. Ha a passzé felett szaporítottunk, a méteráru szemet a szaporítás feletti sorban vágjuk be. Húzzuk ki a szálat kb. 7-9 cm hosszan. Ha rövidítünk, bontsuk fel a pulóvert a kívánt hossz eléréséig, számítsuk rá a passzét, amit újból hozzá fogunk kötni. Kössük újra a passzét. A pulóver és a passzé közötti szaporított méteráru szemeket egyenletesen elosztva fogyasszuk le. Ha a pulóver vagy a passzé Jacquard-mintával készült, kössünk egy komplett mintasort a passzé előtt. Tisztán sima vagy fordított minta esetén nem ajánlott, mert az összeillesztés nem lesz szép.

További műveletek

Ha munka közben elfogy a fonal, soha ne kezdjünk új gombolyagot a sor közepén. Nem esztétikus, csakúgy, mint a régi és az új szállal párhuzamosan kötni le a méteráru szemeket. Új szállal mindig sor elején kezdjünk el dolgozni. jacquard-mintánál, ha két színnel dolgozunk, a szél¬méteráru szemet mindkét szállal kössük le. Új gombolyag esetében nem feltétlenül szükséges. Ha valamennyi rész elkészült, egy tompa hímzőtűvel dolgozzuk el a szálakat. A szálakat mindig a szélméteráru szem mellett, vízszintesen varrjuk el, így a munka színén az eldolgozás nem látható.

Feszítés és nedvesítés

A könyvben minden leírás előtt megtalálható a méretarányos szabásminta. A kötés megkezdése előtt készítsünk egy mintát. Ha valamennyi rész elkészült és a szálakat is elvarrtuk, feszítsük ki és nedvesítsük be az egyes darabokat. Szükség van extra hosszúságú feszítőtűre, alátétre és két nagy műanyag zacskóra. A szélek mentén vágjuk fel a műanyag zacskókat, takarjuk be az alátétet. Legjobb, ha a zacskók széleit az alátét hát¬lapjához ragasztócsíkkal rögzítjük. A munka hátát, elejét és az ujjakat illesszük a mintára, és a feszítőtűkkel 2 cm-enként rögzítsük. Hanem készítettünk mintát, mérőszalaggal mérjük le a széleket, majd feszítsük ki. Ezután vízzel locsoljuk be a kötést. Takarjuk be a nedves ruhát a másik zacskóval, majd nehezékként könyveket vagy dossziékat rakjunk a tetejére. Éjszakára hagyjuk rajta a nehezékeket, majd reggel szedjük le a zacskókat. Kifeszítve szárítsuk meg a darabokat, de ne helyezzük közvetlenül fűtőtest mellé. bolyhos fonalakból vagy domború-, ún. Relief-mintával készített pulóverekre ne rakjunk nehezéket, de nedvesítsük be, és kifeszítve szárítsuk meg. Ötlet: ha lakásunkban padlófűtés és padlószőnyeg van, közvetlenül a padlón is kifeszíthetjük a darabokat. A padló megóvása érdekében először terítsünk le egy védőfóliát.

Szálak eldolgozása

Részek összevarrása

Sima kötéssel készített darabok összevarrása matracöltéssel

Fektessük színükkel felfelé, egymás mellé az összevarrandó részeket. Fűzzük be a szálat egy tompa hímző¬tűbe, majd alulról felfelé haladva kezdjük a munkát. Szedjünk fel két egymás feletti méteráru szemet a szélméteráru szem mellett, majd húzzuk át a szálat. Ugyanígy húzzuk át a szálat két méteráru szemen, a másik munkadarabon. A másik oldalon öltsünk vissza ugyanabba a méteráru szembe, ahonnét a szállal elindultunk. Néhány öltés után húzzuk meg a szálat, hogy a méteráru szemek pontosan egymás mellé kerüljenek. Mintás kötésnél ügyeljünk arra is, hogy a minta azonos részei ugyanabba a magasságba kerüljenek.

Fordított kötéssel készített darabok összevarrása matracöltéssel

Fektessük a visszájukkal felfelé a részeket. Fűzzük be a szálat egy tompa hímzőtűbe, majd alulról felfelé haladva kezdjük a munkát. Szedjünk fel két egymás feletti méteráru szemet a szélméteráru szem mellett, majd húzzuk át a szálat. Ugyanígy húzzuk át a szálat két méteráru szemen, a másik munkadarabon. Néhány öltés után húzzuk meg a szálat, hogy a méteráru szemek pontosan egymás mellé kerüljenek.