Textilipari leírások

Kézimunka

Összekötés

Ezt a rugalmas kézimunka varrást a vállak összeillesztéséhez használjuk. Ne láncoljuk le a szemeket, hanem a részeket színükkel fordítsuk szembe egymással. A harmadik kötőtűvel öltsünk a két szélszembe, mintha a szemet simán akarnánk lekötni. Húzzuk át a szálat az egyik szemen, ugyanígy a másik oldalon is. Ezután az első szemet húzzuk át a jobb tűn a második szemen. Az első és a hátsó tűn következő egy-egy szemet egyben kössük le simán, majd a jobb tűn lévő szemet húzzuk át az előző szemen.

Részek összevarrása

Összevarrás - kézimunka

Ezzel az öltéssel a karkivágásnál illeszthetjük össze az ujjakat. A többi ponton jobb, ha matracöltéssel dolgozunk. A két részt fordítsuk egymással szembe, színükkel befelé. Az élek pontosan illeszkedjenek, majd férceljük össze a részeket. Ugyanazzal a fonallal dolgozzunk, amellyel a mintát kötöttük. A kézimunka varrás kezdeténél hagyjunk rá egy kb. 10 cm-es szálat. Tompa hímzőtűvel szedjünk, fel két szemete majd a fonalat húzzuk át rajta. Öltsünk vissza a kézimunka szállal, majd húzzuk át a szálat a következő négy szemen. Ugyanígy folytassuk a munkát a sor végéig, majd varrjuk el a szálat.

Összehorgolás - kézimunka

Fordítsuk színükkel egymás felé a részeket. Megfelelő vastagságú horgolótűvel öltsünk az egymás mögötti két láncszembe, majd a kézimunka szálat húzzuk át a horgolótűn lévő láncszemen is. Ugyanígy húzzuk át a szálat valamennyi szemen, illetve a horgolótűn lévő láncszemen is.

Összevarrás szemláncolással - kézimunka

A szemláncolás tökéletesen illeszkedik a szemek közé. Azokat a részeket varrhatjuk össze szemláncolással, melyeket a befejezésnél nem láncoltunk le, vagy ahol a kezdősort horgolással készítettük. Ha a részeket a visszáján dolgozzuk össze, a műveletet a színén végezzük, majd fordítsuk meg a munkát. Fektessük a két kötőtűt - a szemek e két tűn vannak egymással szembe. Fűzzük be a szálat egy tompa hímzőtűbe. Öltsünk az alsó szembe hátulról, a kézimunka visszáján vezessük a szálat a felső szemhez, majd elölről öltsünk vissza az alsó szembe, végül húzzuk meg a szálat. Jobbról öltsünk a következő alsó szembe, a szálat elöl, húzzuk felfelé, öltsünk az első szembe, majd hátulról öltsünk a második szembe. Minden szembe kétszer öltsünk.

Minta szerinti kötés - kézimunka

Patentmintával készített kötött kabáthoz vagy pulóverhez több fonalra van szükség, mint ha lustakötéssel dolgoznánk. Ezáltal természetesen a kész darab is súlyosabb lesz. Mégis megéri a többletmunkát és a pluszköltségeket, mert a patentminta egészen különleges hatást kelt. Lehetőleg olasz módon szedjük fel a szemeket, a széleken pedig svájci szélszemekkel dolgozzunk. Páratlan szemszámmal dolgozzunk, mert a végén matracöltéssel varrjuk össze a részeket. A szélszem melletti első szem mindig fordított szem legyen. A varrások tökéletesen illeszkednek a kötésmintába, ha az összeillesztésnél mindig a szélszem melletti fordított szembe öltünk.

Patentminta

1. sor (a kézimunka visszája): szélszem, 1 sima, 1 fordított leemelt (a szálat a kézimunka előtt vezetjük) 1 sima, szélszem.

2. sor (a kézimunka színe):szélszem, ` fektessük a szálat a tíz elé, majd fordítottan emeljük le a szemet, 1 sima fektessük a szálat a tű elé, fordítottan emeljük le az utolsó előtti szemet, szélszem. A két csillag közötti részt a sor végéig ismételjük. A sima szemeket és a ráhajtásokat mindig simán kötjük le.

Fél patent

Csak fél patent mintával dolgozunk.

l . sor (a kézimunka visszája): szélszem, 1 sima, 1 fordított , 1 sima, szélszem.

2. sor (a kézimunka színe): szélszem, fektessük a szálat a tű elé, majd fordítottan emeljük le a szemet, 1 sima 7 ráhajtás, 1 fordítottan leemelt szem (szál a tű előtt marad). A két csillag közötti részt a sor végéig ismételjük.

Necc patent Hamis patent

Kettővel osztható szemszámmal dolgozunk.

1. sor (a kézimunka színe) és 2. sor (a kézimunka visszája): sima kötés.

3. sor (a kézimunka színe): szélszem, 1 sima, 7 dupla sima szem (1 sima, egy sorral lejjebb szúrunk, és 1 szemet simán lekötünk), szélszem.

4. sor (a kézimunka visszája): szélszem, a szálat a duplán lekötött szem előtt helyezzük a bal tűre, majd a következő szemmel együtt simán kössük le, 1 sima szélszem.

5. sor (a kézimunka színe): szélszem, 1 dupla sima szem, 1 sima `, szélszem.

6. sor (a kézimunka visszája): szélszem, '~ 1 sima, a szálat a duplán lekötött szem előtt átemeljük, majd a következő szemmel simán lekötjük `, szélszem. A mintát a sorok között és a 3-6. sor között ismételjük. A minta csak sima és fordított szemekből áll, elkészítéséhez kevesebb fonalra van szükség. 4-gyel osztható szemszámmal plusz két szélszemmel dolgozunk.

1. sor: szélszem, 'E 3 sima, 1 fordított `, szélszem.

2. sor: szélszem, 2 sima, ' 1 fordított, 3 sima ", 1 fordított, 1 sima, szélszem. A minták között és az 1-2. sor között ismételjük. A lyuk kialakításához készítünk egy ráhajtást a kézimunka színén. Hogy a szemek száma ez által ne növekedjen, a ráhajtás előtti vagy utáni két szemet egyben kötjük le, vagy áthúzzuk egymáson. A kézimunka visszáján a ráhajtást mindig fordítottan kötjük le.

Némi gyakorlatra van szükség ahhoz, hogy a minta szép egyenletes legyen: készítsünk nagyobb kötéspróbát, hogy ráérezzünk a mintára. A minta annál nehezebb, minél több sorból és szemből áll.

Lyuksoros minta

Elegendő a lyuksor készítésének elvét megérteni, hiszen a ráhajtások, összekötések és áthúzások variálása végtelenül sokféle lyuksor készítését.

Csavart minta

Csak a csavart minta alapjait ismertetjük, számos variációs lehetőség van, pl. a minta közepétől kifelé induló, vagy a többszörös csavarás. Csavart mintához három tűre van szükség, sokkal jobb azonban, ha hajlított segédtűt használunk. Néhány szemet a segédtűre fűzünk, melyet a kézimunka elé vagy mögé helyezünk. Lekötjük a következő szemeket, majd a segédtűről visszacsúsztatjuk a szemeket a bal tűre, s ezeket is lekötjük. A mellékelt mintában a csavart mintát 8 szemmel készítjük 8 soron keresztül. A kézimunka visszáján simára simát, fordítottra fordítottat kötünk.

Színváltás

Kössük le a képen zölddel jelölt szemeket. Helyezzük a szálat a kézimunka visszájára, majd a kézimunka visszáján tekerjük a kék szálat a zöld szál köré. A zöld szálat húzzuk feszesre, majd kék színnel folytassuk a kötést. A visszáján a szálcserét a kézimunka előtt végezzük. Kössük a kék szállal a szemeket, majd fektessük a szálat balra. Húzzuk a zöld szálat felfelé, közben tekerjük a kék szál köré, és húzzuk feszesre. A zöld fonallal folytassuk a munkát. A kézimunka visszáján a kék és a zöld szálak függőlegesen keresztezik egymást.

Hasznos tudnivalók...

A színváltást vízszintesen és ferdén is végezhetjük. A szálakat a kézimunka visszáján mindig keresztezni kell egymással, így nem keletkezik lyuk. Ha a minta több, ismétlődő színes felületből áll, célszerű külön kis gombolyagokkal dolgozni, és szálvezetőket használni. A Jacquard-mintánál (több szín felhasználásával készített sima kötés) a különböző színű szálakat a kézimunka visszáján folyamatosan, egymás mellett vezetjük. Hogy a szálak ne csomósodjanak össze, használjunk kis nejlonzacskót vagy papírtasakot. A zacskón készítsünk annyi lyukat, ahányféle színnel dolgozunk. Helyezzük a különböző színű fonalakat a felhasználás sorrendjében a zacskóba, majd a lyukakon húzzuk ki a szálakat. A sor végén összetekerednek a különböző színű fonalak, újabb sorfordulónál azonban visszaáll a kiinduló állapot. Sokat könnyíthetünk munkánkon, ha sokféle színnel kell dolgoznunk.

Kisebb mintákat szálhímzéssel is elkészíthetünk, különösen, ha a minta csak néhányszor fordul elő a kézimunka során. Ügyeljünk arra, hogy a szálhímzéshez használt fonal ugyanolyan vastag legyen, mint a kötőfonalunk. Tompa hímzőtűvel dolgozzunk, és a szálakat ne húzzuk meg túlságosan.

Öltsünk az egyik sima szem alsó részébe, hátulról előre. A kézimunka visszáján hagyjunk kb. 7 0 cm hosszúságú szálat. Folyamatosan haladjunk, öltsünk a szemekbe, egyszerre mindig fél-fél szemet hímezzünk ki.

A kiindulási ponttól kezdve öltsünk a sima szem jobb felső sarkába, majd a kézimunka visszáján vízszintesen öltsünk a sima szem bal felső sarkába.

Minták szálhímzéssel

Most a kézimunka színén öltsünk vissza a szem aljába. A kézimunka visszáján vízszintesen vezessük a szálat a következő szem alsó csúcspontjába. Valamennyi szemet hímezzük ki ezzel a módszerrel, míg a kívánt minta kialakul. A következő sorba úgy juthatunk, ha a szem alsó sarkából a kézimunka visszáján a következő sorban lévő szem alsó sarkába öltünk. A sort balról jobbra, ellenkező sorrendben hímezzük ki. Megfordíthatjuk a munkát, és visszafelé is haladhatunk. A sor végén ismét fordítsuk meg a munkát.

Szegélyek

Kerek nyakkivágás

Nyakkivágás leláncolása Haladjunk felfelé a nyakkivágás magasságáig. Határozzuk meg a fogyasztások helyét és a fogyasztandó szemek számát. A mellékelt ábrán látható, hogyan jelölhetjük be a fogyasztásokat. A nyakkivágás középső szemeit leláncolás nélkül helyezzük egy biztosítótűre. A nyakkivágás két oldalát külön külön kössük vállmagasságig. A jobb oldali résznél a fogyasztást mindig a kézimunka visszáján a sor bal végén végezzük. Emeljük le fordítottan a szélszemet, kössük le fordítottan a következőt, majd a leemelt szemet húzzuk át a lekötött A bal oldal fogyasztásánál a szél¬szemet simán leemeljük, a következő szemet simán lekötjük, majd a leemelt szemet a lekötött szemen áthúzzuk.

Szegély készítése

A szegélyt a vállvarrásnál kezdjük. Mérjük le a kézimunka nyakkivágás hosszát, majd kötéspróba segítségével határozzuk meg, hány szemre lesz szükségünk. 7 0 cm-enként helyezzünk el a nyakkivágáson jelölőgyűrűket, így a szemeket egyenletesen eloszthatjuk, hiszen pontosan látjuk, hány szemet kell az egyes gyűrűk között felszedni. Ha a kézimunka szegélyt 1 sima, 1 fordított kötéssel kötjük, kettővel osztható szemszámot szedjünk fel. A kézimunkát olasz leláncolással (ahogy a fotón is látható), vagy láncszemekkel fejezzük be. Kámzsagallérhoz ugyanígy szedjük fel a kézimunka szemeket, majd kössünk a szükséges magasságig.

Szegélyek

Az előzőekben leírt módon láncoljuk le és szedjük fel a kézimunka szemeket, lehetőleg az eleje színével azonos fonallal. Ezzel a színnel kössük le az első sort, majd a másik színnel dolgozzunk tovább. Ha két sima, két fordított kötéssel dolgozunk, a kézimunka szemek száma legyen néggyel osztható.

Dupla gyűrűs szegély

Ha dupla körszegélyt akarunk készíteni, hagyjuk a nyakkivágást szélesebbre, mint egyébként.

A nyakkivágást láncoljuk le a leírás szerint, majd az útmutatásnak megfelelően szedjük fel a szemeket. Kössünk sima kézimunka kötéssel kb. 5-7 cm magasságig, majd lazán láncoljuk le a szemeket. A nyakkivágás szélén ismét szedjük fel a szemeket a másik szegélyhez. A második szegélyhez azonban 1U cm-enként kb. 2-3 szemmel kevesebbet szedjünk fel. Kössük kb. 2 cm-rel magasabbra, mint az első szegélyt, majd láncoljuk le a szemeket.

Pikós szél

Valójában nem egy szegélyfajtáról van szó, mégis meg kell említeni ezt a mintát. A szemeket horgoljuk, így egy dekoratív, zsinórszerű szélt kapunk. A kézimunka szélén haladjunk sűrű horgolással balról jobbra. Elölről öltsünk a szélszembe, majd a szálat hurok formában húzzuk át. Még egyszer húzzuk át a szálat ugyanígy, majd a két szemet egyszerre horgoljuk le.